Obudowy wykopów Urządzenie konwektorowe tworzą się — история изменений

Перейти к: навигация, поиск

Выбор версий: отметьте версии страницы, которые вы хотите сравнить, и нажмите Сравнить.
Пояснения: (текущ.) — отличия от текущей версии; (пред.) — отличия от предшествующей версии; м — незначительные изменения.

  • (текущ. | пред.) 21:59, 23 июня 2022195.189.111.40 (обсуждение). . (2489 байта) (+2489). . (Новая страница: «== obudowy wykopów Urządzenie konwektorowe tworzą się == Urządzenie konwektorowe składają się wyjątkowo z zabudowy, która nie jest pełniła funkcji grz…»)